RALA-palaute - Kirjaudu

Syötä käyttäjätunnus ja salasana.

Unohdin salasanani... Rekisteröidy käyttäjäksi

Tiedote: 15.1.2018

Palautetyökalun vanha versio on poistunut käytöstä – uusi palautejärjestelmä RALAn asiakkaiden käyttöön ilman lisenssimaksua.

Viime vuoden loppuun kestäneen siirtymäkauden jälkeen RALA-palaute pyörii pelkästään uudella yhtenäisellä työkalulla, johon kirjaudutaan tältä sivulta. Tietojärjestelmän parannusten vuoksi RALAn asiakkaat voivat käyttää Palautetyökalua ilman erillistä lisenssimaksua. Kyselykohtainen maksu (75€) säilyy ennallaan. Palautetyökalun kehitys jatkuu asiakkaiden kokemusten perusteella – arvostamme siis kehitysideoitasi!

Lisätietoja

Rune Paananen, rune.paananen@rala.fi, 050 522 6764Tiedote: 2.5.2017

RALAn palautetyökalun käytettävyyttä on parannettu käyttäjien kokemusten perusteella

RALA julkaisi uuden palautetyökalun viime syksynä, ja työkalun ominaisuuksia on nyt parannettu asiakkaiden käyttökokemusten tai asiakkailta saamamme palautteen perusteella. Parannusten tarkoitus on lisätä työkalun käytettävyyttä sekä organisaatioiden mahdollisuuksia hyödyntää kerättyä palautetta omassa kehitystyössään.

Muutokset RALA-palautteessa

Jokaisesta työkalulla tehdystä kyselystä muodostetaan oma palauteraportti, jossa vastaukset esitetään yhteen koottuna. Raportin käytettävyyttä on nyt parannettu tuomalla kyselykohtaiseen raporttiin yhteenvetosivu, jossa esitetään koko aineiston ja toisaalta eri kysymysryhmien keskiarvot. Näin kyselyn tekijä voi helposti vertailla onnistumistaan projektin eri osa-alueilla. Kyselyn toteuttaja näkee raportista suoraan keskiarvon esimerkiksi tilaajien antamasta palautteesta. Samalla raporttien indeksien visuaalista esitystapaa on uudistettu.

Yrityksen käyttäjä voi nyt määritellä haluaako hän yritysraportin koko aineistosta vai tietyltä aikaväliltä. Lisäksi annetut palautteet on eritelty raportissa palautteen antajan roolin mukaisesti. Esimerkiksi tilaajan ja aliurakoitsijan palauteyhteenvedot esitetään nyt erikseen.

Pdf-raportin lisäksi palauteaineisto on ladattavissa Excel-muotoon, minkä ansiosta yritys voi käyttää aineistoa entistä joustavammin analyysivaiheessa.

Kun aikaisemmin kyselyn tekijä on lisännyt kyselyyn vastaajat Excel-taulukosta, nyt jokaiselle yritykselle muodostuu oma osallistujapankki, josta tekijä voi valita vastaajat kyselyynsä. Pankkiin tallentuvat kaikki yrityksen kyselyihin osallistuneet vastaajat. Jatkossakin vastaajia voidaan lisätä Excel-taulukosta tai yksitellen.

Tarkempi kuvaus muutoksista löytyy täällä.


Lisätietoja

Rune Paananen, rune.paananen@rala.fi, 050 522 6764